pvfcdalat--
http://www.pvfcdalat.com/vi-vn/N1-quan-ly-benh-moc-suong-khoai-tay-bang-cisgenesis-4121.html?lang=vi-vn&keytemp=quan-ly-benh-moc-suong-khoai-tay-bang-cisgenesis&id=4121--
-Quản lý bệnh mốc sương khoai tây bằng Cisgenesis-PVFC Đà Lạt
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

  • Trang chủ
  • Quản lý bệnh mốc sương khoai tây bằng Cisgenesis
THỐNG KÊ
Quản lý bệnh mốc sương khoai tây bằng Cisgenesis

Cisgenesis là cách tiếp cận mới đối với tính kháng bệnh trong chọn tạo giống khoai tây. Cisgenesisđược người ta sử dụng để du nhập hai gen kháng bệnh mốc sương Rpi-sto1 và Rpi-vnt1.1 từ loài giao phấnSolanum stoloniferum và Solanum venturii, theo thứ tự, vào trong 3 giống khoai tây khác nhau. Bộ vật liệu đầu tiên được phát triển từ các transgenics chỉ chứa một trong những gen kháng ấy. Chúng được sử dụng như tài liệu tham vấn (references) cho các mức độ kháng. Bộ vật liệu khác của những transgenics chứa cả hai gen kháng nhưng không có marker chọn lọc NPTII (kanamycin resistance marker). Cả hai bộ vật liệu này là những transgenics được người ta đánh giá thông qua hình thái học, tính chất đáp ứng với các gen Avr (avirulence) và tính kháng bệnh mốc sương. Tám cây event có tính chất cisgenic từ bộ vật liệu thứ hai cho thấy tính kháng bệnh phổ rộng do hoạt động tích cực của cả hai gen kháng. Hệ thống chuyển nạp gen không có chỉ thị chọn lọc như vậy (marker-free transformation) ít tùy thuộc vào kiểu gen và ít nghiêng về kiến trúc của vectơ (vector backbone integration) so với hệ thống chuyển nạp có marker chọn lọc. Do vậy, nó cho chúng ta một công cụ quan trọng để du nhập thành công gen kháng bệnh trong nông nghiệp nói chung và tính kháng bền vững bệnh mốc sương khoai tây nói riêng.

Tưởng Lý (http://www.agbiotech.com.vn)LIÊN KÉT