pvfcdalat--
http://www.pvfcdalat.com/vi-vn/N1-le-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-9359.html?lang=vi-vn&keytemp=le-ky-ket-bien-ban-ghi-nho&id=9359--
-Lễ Ký Kết Biên Bản Ghi Nhớ-PVFC Đà Lạt
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

THỐNG KÊ
Lễ Ký Kết Biên Bản Ghi Nhớ

Ngày 25/03/2016, vào lúc 8h tại TTNC Khoai tây, Rau & Hoa đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về ứng dụng công nghệ đèn LEDs trong nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp giữa Trung Tâm NC Khoai tây, Rau & Hoa với Trung tâm NC, phát triển và ứng dụng đèn LEDs (Agro-Biofusion Technology Research Center), thuộc đại học quốc gia Chonbuk - Hàn Quốc. Sau lễ ký kết, các chuyên gia của Trung Tâm NC, phát triển và ứng dụng đèn LEDs đã tham quan các mô hình canh tác dâu tây, cà chua, khoai tây tại Trung Tâm. Các chuyên gia từ phía Hàn Quốc đã trao đổi và đánh giá cao các hoạt động nghiên cứu, sản xuất  của Trung Tâm.

 LIÊN KÉT